Mi az, amit minden vezetőnek ismernie kell a munkafolyamatokról a gyors betanítás érdekében?

Minden vállalatot átszövi a számos és bonyolult, legtöbb esetben egymástól is függő folyamat. Nagyon nehéz, esetenként megoldhatatlan kezelésük megfelelő szemlélet nélkül. 

More...

1) Elsődleges szempont

A vállalatok működését nehezen lehet áttekinteni és kézben tartani, ha a szervezetek folyamatai túlságosan komplexé válnak. Ebben nagyon sokszor a szabályozási keretnek való megfelelés kényszere (compliance) is felelőssé tehető, hiszen különféle szabályzatok, előírások határozzák meg a cég működési terét és szabadságát. Az előírások sokszor inkább a törvényi elvárásokat tükrözik, és kevésbé tűzik ki célul a közérthetőséget. Ilyen szabályzatokkal mind a közszférában, mind a piaci szervezetek esetében sokan találkozhatnak: pénzforgalmi szabályzat, kötelezettségvállalási szabályzat, kiküldetési szabályzat, stb.

E szabályzatok alkalmazása a jellemzően jogi szemlélet miatt nehézségekbe ütközik, és gyakran nem találkozik a vállalatok működésének logikájával. Emiatt a vállalatok alkalmazottai, sokszor vezetői is inkább szükséges rosszként, hátráltató tényezőként tekintenek a szabályzatokra, amelyeknek a lehető legkisebb energiával igyekeznek megfelelni. A szabályzatok gyakori változásai pedig megnehezítik a jó szándékú szabálykövetők dolgát is.


Összefoglalás:

  • angle-double-right
    Első 
  • angle-double-right
    Második
  • angle-double-right
    Harmadik