ADATKEZELÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉS ADATNYILVÁNTARTÁS

BEVEZETÉS

Adatkezelőként ebben a dokumentumban (továbbiakban: Tájékoztató) naprakészen dokumentáljuk az adatkezelésünkkel kapcsolatos folyamatokat és szabályokat. Az adatkezeléssel igyekszünk megfelelni a 2018. május 25-től bevezetett szigorúbb adatvédelmi szabályoknak.

Vállalkozásunkban rendszeres adatfeldolgozást végzünk, így a szabályok értelmében eleget teszünk az adatkezelésről szóló tájékoztatási kötelezettségünknek.

Jelen Tájékoztató tartalmát magunkra nézve kötelezőnek tekintjük és kijelentjük, hogy jelen Tájékoztató megfelel az adatkezelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak, valamint Európai Unió jogi aktusaiban foglalt szabályoknak.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassuk, melyről az ügyfeleket kellő időben értesítjük.

A vállalkozás neve és elérhetőségi adatai

InvenQ Insight Innovációs Nonprofit Kft.

1112 Budapest, Kápolna út 21/B.

info@invenq.org

+36 30 509 8387

https://invenq.org/

ADATTÉRKÉP

Az adatfeldolgozás indoklása, és az adatalany- és személyesadat-kategóriák ismertetése

A vállalkozással kapcsolatban kétféle körben gyűjtünk és tárolunk adatot:

 • Érdeklődők
 • Ügyfelek

Az egyes célok esetében vizsgált területek:

 • Definíció
 • (Csatorna)/ Személyes adat jellege és jogalapja
 • Adatok tárolása és további felhasználása
 • Adatok törlése
 • Adatkezelő és adatfeldolgozók

ÉRDEKLŐDŐK

Definíció

Érdeklődő az, aki a szolgáltatásunkkal kapcsolatban felkeres, és/vagy ajánlatot kér bármely elérhetőségen keresztül.

Csatorna/ Személyes adat jellege és jogalapja

Adatok forrása:

 • Weboldal contact form
 • Emailes megkeresés
 • Telefonos megkeresés
 • Facebook/Messenger megkeresés

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • Facebook profilról elérhető adatok, mely függ attól, hogy az adott Érdeklődő Facebook profilja biztonsági beállításokkal működik (nem ismerősként látható adatok)

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A hozzájárulást Érdeklődőként a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Tájékoztató előzetes megismerését követően, a fenti módokon történő megkereséssel vagy a Tájékoztató kifejezett elfogadásával és a kérdéses adatok önkéntes megadásával adod meg.

Érdeklődőként jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulásod a jelen Tájékoztatóban megadott email címre küldött email útján vonhatod vissza. Ebben az esetben haladéktalanul töröljük a nyilvántartásból az adataidat.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • Érdeklődő azonosítása, az Érdeklődővel való kapcsolattartás
 • az Érdeklődő külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
 • az Érdeklődő jogainak védelme.

Adatok tárolása és további felhasználása

Weboldal contact form

A weboldal és a használt plugin nem tárol adatokat, automatikusan továbbítja a megadott email címre, és ott vannak a kapcsolatfelvételi levelek.

Ezek a levelek valamelyik *.invenq.org Gmailfiókbaérkeznekalevelek, és innen folytatjuk a levelezést.

A weboldal contact formján keresztül beérkezett adatokat (email cím és név) a Mailchimp rendszerben tároljuk későbbi kapcsolatfelvétel céljából, adatkezelő:

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company)

Emailes megkeresés

Az *@invenq.org emailcím a Google Gmail szolgáltatásán keresztül működik.

Az emailes megkeresés útján beérkezett adatokat (email cím és név) kizárólag a Mailchimp rendszerben gyűjtjük.

Telefonos megkeresés

Amennyiben telefonon keresnek meg, a nevet és a telefonszámot a munkatársaink telefonjaikba szokták elmenteni.

Facebook/Messenger megkeresés

A Facebook/ Messenger útján beérkezett adatokat (email cím és név) nem gyűjtjük, vagy tároljuk sehol máshol, kizárólag a Messenger/Facebook fiókból férünk hozzá.

Adatkezelő és adatfeldolgozók

Az érdelődés céljából beérkező adatoknak kizárólag az InvenQ Insight Innovációs Nonprofit Kft. az adatkezelője.

Az adatfeldolgozók:

Weboldal contact form és Emailes megkeresés

Google

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.,

Írország

ÁSZF: https://policies.google.com/terms?hl=hu

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA 

ÁSZF: https://mailchimp.com/legal/terms/

Facebook/Messenger megkeresés

Facebook

1 Hacker Way (9824,22 km) Menlo Park, California 94025

+1 650-543-4800

ÁSZF: https://www.facebook.com/policies?ref=pf

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges

személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a

terméket.

Ezen szolgáltatók:

a Magyar Posta Zrt.

Az adatkezelés időtartama

Töröljük az Érdeklődő adatait, ha az Érdeklődő kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt.

ÜGYFELEK

Definíció

Ügyfél az, akivel munkavégzés céljából szerződést kötünk.

Személyes adat jellege és jogalapja

Adatok forrása:

-Ügyfél által rendelkezésünkre bocsátott adatok

Kezelt személyes adatok:

 • Szerződéshez szükséges adatok: név, cím, adószám
 • Számlázáshoz szükséges adatok: számlázási név, cím, adószám

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A hozzájárulást Ügyfélként a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Tájékoztató előzetes megismerését követően a Tájékoztató kifejezett elfogadásával és a kérdéses adatok önkéntes megadásával adod meg.

Ügyfélként jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulásodat visszavonod, úgy a közöttünk létrejött szerződéses jogviszonyt is megszünteted tekintettel arra, hogy adatait kezelése nélkül nem áll módunkban teljesíteni a szerződéses kötelezettségeinket. A hozzájárulásod a jelen

Tájékoztatóban megadott email címen küldött email útján vonhatod vissza. Ebben az esetben haladéktalanul töröljük a nyilvántartásából az adataidat, valamint a köztünk létrejött szerződést azonnali hatállyal megszüntetjük.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • Ügyfél és az InvenQ Insight Innovációs Nonprofit Kft. között létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek általunk történő teljesítése, az adatkezelői jogok gyakorlása
 • Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás
 • az Ügyfél külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
 • az Ügyfél jogainak védelme.

Adatok tárolása és további felhasználása

Szerződéshez szükséges adatok

Ezeket egy Excel listában tároljuk a Google Drive-on, és magában a szerződésben. Az adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használjuk fel.

Számlázáshoz szükséges adatok

Ezeket egy Excel listában tároljuk a Google Drive-on, és magában a számlázó programban. Az adatokat kizárólag a számlázáshoz használjuk fel.

Adatkezelő és adatfeldolgozók

Az ügyfelek adatainak kizárólag az InvenQ Insight Innovációs Nonprofit Kft. az adatkezelője.

Az adatfeldolgozók:

Google

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.,

Írország

ÁSZF: https://policies.google.com/terms?hl=hu

Számlázz.hu (számlázó program)

KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Adatvédelem: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Perscriptor Könyvelőiroda Kft (könyvelő)

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76.

Adatkezelési tájékoztató: http://precizkonyveles.hu/wp-content/uploads/2018/05/Adatkezelési-tájékoztató-webes-Perscriptor-KFT.pdf

Az adatkezelés időtartama

Töröljük az Ügyfél adatait:

 • ha az Ügyfél kéri,
 • ha az adatkezelés célja megszűnt,
 • ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azaz a szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon,
 • a kibocsátott számlák az Árt. és az Szmt. előírása alapján 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn.

az adatkezelési alapelveknek való megfelelés 

A továbbiakban ismertetjük, hogy a vállalkozás adatkezelése hogyan felel meg az egyes alapelveknek.

Célhoz kötöttségi alapelv

A vállalkozással kapcsolatban kettő célból gyűjtünk és tárolunk adatot:

 • Érdeklődők: Érdeklődő az, aki a szolgáltatással kapcsolatban felkeres, és/vagy ajánlatot kér.
 • Ügyfelek: Ügyfél az, akivel munkavégzés céljából szerződést kötünk.

Tájékoztatási kötelezettség

A weboldalon és a nyilvános Facebook oldalon elérhető az Adatvédelmi Tájékoztató rövid kivonata, továbbá a teljes dokumentum letöltéséhez szükséges link.

Adattakarékosság elve

Érdeklődőktől kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, ami feltétlenül kell ahhoz, hogy kérdéseiket megválaszoljuk, hogy ajánlatkérésüknek eleget tegyünk. Ez alap esetben név és email cím, telefonos egyeztetés esetén a telefonszám.

Az ügyfelektől kizárólag a szerződéshez és a számlázáshoz szükséges adatokat kérjük el alap esetben.

Adatok pontosságára vonatkozó elv

Az általunk kezelt adatokat pontosan, naprakészen kezeljük és minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

IT biztonsági alapelv

A lehetőségeinkhez képest a maximális biztonsági óvintézkedéseket megtettük, hogy az általunk bekért és tárolt adatok biztonságban legyenek. Erről bővebben lásd az “Adatbiztonság” fejezetben.

Kockázatok

Az általunk kezelt adatok kizárólag abban az esetben kerülhetnek illetéktelen személyek birtokába, amennyiben azt tévesen mi vagy az adatfeldolgozók egyike illetéktelen személynek továbbítja, illetőleg abban az esetben, ha valaki az általunk használt informatikai védelmi intézkedéseket feltöri.

Adatbiztonság

Adatkezelőként gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az  irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az általunk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartjuk nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az érdekkörünkben eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a cégünkön belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az Érdeklődő/Ügyfél kérésére végzünk, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vagyunk a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választjuk, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az informatikai védelemmel kapcsolatos feladataink körében gondoskodunk különösen:

 • jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről
 • adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről
 • adatállományok vírusok elleni védelméről;
 • adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.

Az érdekünkben eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemeltetjük, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

Logikai és fizikai védelem

A munkavégzéshez munkatársaink laptopot használnak, amelynek védelme a következő:


  • Jelszóval védett belépés.
  • Tűzfal.

Az adatokat tartalmazó táblázatot egy felhő alapú tárolóban tároljuk, amelynek védelme a következő:


  • A tárolóba (Google fiók) való belépés jelszóhoz kötött, továbbá több faktoros belépéssel ellátott (amennyiben nem a saját laptopról jelentkezünk be, megerősítő kódot kér a rendszer, amelyet sms-ben üld ki a telefonomra).
  • Az Excel fájlt külön jelszó védi.

Hozzáférések

Mind a laptopokhoz, mind a Google fiókhoz kizárólagos hozzáférése van a munkatársaknak.

ÉRINTETTEK JOGAI

Az Ügyfélt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg az Adatkezelővel szemben:

 1. Tájékoztatáshoz való jog: az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az Ügyfél számára. Az Ügyfél a tájékoztatáshoz való jogot írásban a jelen Tájékoztató IX/3. pontjában meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja, és az általa gyakorolt módon kap tájékoztatást az Adatkezelőtől.
 1. Hozzáférés joga: Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 1. Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítése.

 1. Törléshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbiakban meghatározott feltételek esetén:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. Elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből kezelni.

Az Adatkezelő az Ügyfelet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Adathordozhatósághoz való jog: az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 1. Tiltakozáshoz való jog: az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: az Ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság abban az esetben, ha a döntés:

 • az Ügyfél és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ügyfél jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ügyfél kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Visszavonási jog: az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet.

Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfelet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Ügyfél másként kéri.

ADATVÉDELMI INCIDENS

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Érdeklődőt vagy Ügyfelet adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, és amennyiben lehetőség van rá, közöljük az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; közöljük – amennyiben van - az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetjük az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket.

Adatvédelmi incidens esetén az incidens jellegét, kapcsolattartót, következményeket, intézkedéseket 72 órán belül be kell jelenteni a NAIH felé.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Ne maradj le újdonságainkról!

 Iratkozz fel hírlevelünkre, és maradjunk kapcsolatban!