Digitális átalakulás  


Módszertanunk

A digitális megoldások keresése során fontos, hogy mind az ügyfelek, mind a belső dolgozók elvárásaira, kihívásaira választ tudjunk adni.

A digitális átalakulási folyamatainkban a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a szervezet képes legyen azonosítani mindazokat a területeket, ahol a digitális átalakulással ténylegesen érték teremthető.

Ennek érdekében azonosítani kell a lehetséges területeket, az adott terület problémáit, kihívásait, igényeit, majd pedig a lehetséges digitális technológiák felhasználásával az ezekre adható megoldásokat.

Ezen célok támogatására egy workshop folyamán az agilis megközelítések közé tartozó t​​ervezői gondolkodás (design thinking) módszertant alkalmazzuk. A módszertan lényege egy erős ügyfélközpontúság, és valós kihívásokra adott megvalósítható válaszok biztosítása.

Elérhető előnyök:

 • A részvevő kollégák nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerik a digitális átalakuláshoz szükséges módszertani hátteret.
 • A résztvevő csoportok mindegyike kidolgoz egy lehetséges digitális innovációs projektet.
 • A felmerült kihívások, igények, problématerületek, majd az ezeket követő megoldási lehetőségek elemzésre kerülnek, és erről beszámoló születik. Tanácsadóink a felmerült elemeket szövegbányászati eszközök felhasználásával támogatva elemzik, strukturálják és összesítik.

Alapelveink

Az általunk biztosított innovációs és digitális tanácsadási projektek során a következő alapelveket képviseljük:

 • 1
  A digitális átalakulás nem önmagáért való: Nem azért kell digitális megoldásokat csinálni, mert most ez a divatszó, vagy mert mások is ezt csinálják, sem azért, mert divatosak bizonyos technológiák, hanem meg kell találni a releváns beavatkozási területeket, ahol egy ügyféligényt, vagy szervezeten belül egy felhasználói igényt tudunk támogatni.
 • 2
  A digitális átalakulás a jövőről szól: Ezen alapelv biztosítja, hogy a napi működésen és a futó projekteken túltekintve, a vállalat digitális üzleti modelljével (amennyiben már van ilyen) összhangban találjuk meg a beavatkozási és alkalmazási területeket.
 • 3
  Minden vélemény számít: Tapasztalataink szerint a közös projektek, workshop-ok egyik nagy kihívása, hogy azok véleménye is megjelenjen, akik esetleg természetüknél fogva csendesebbek, vagy a szervezeti keretek között kevésbé kerülnek előtérbe. Módszertanunk egyik kiemelt alapfilozófiája, hogy a digitális átalakulást támogató projektek során teret adjunk több szakterületi, és a hierarchiában szélesebb körű véleményeknek is.
 • 4
  A digitális átalakulást a vállalat hajtja végre: A vállalatok képessége, tapasztalata olykor még korlátozott a digitális átalakuláshoz kapcsolódóan, ugyanakkor a külső jó példák, gyakorlatok ellenére is a sikeres átalakulást biztosító projektek a vállalati tapasztalatokra, vállalati képességre épülnek.
 • 5
  Fokozatos változások: Nem haladhatunk gyorsabban, mint a szervezet változási képessége: hiába áll rendelkezésre számtalan technológia, innovációs lehetőség, mind a szervezet, mind az ügyfelek, vagy vállalaton belüli felhasználók változási képessége korlátozott, ezért meg kell teremteni a változásokhoz szükséges képességeket, és fejleszteni kell a digitális jártasságot.

Workshopunk

Megközelítésünkben a digitális átalakulásban érintett kollégákkal közös workshop-on dolgozunk együtt, és támogatjuk őket, hogy a meglévő igényekre, problémákra tudjanak életképes válaszokat adni, azáltal növelve a szervezet végrehajtási képességét.


Tapasztalataink szerint hozzávetőlegesen 30 főt lehet hatékonyan, egyszerre egy workshop-on kezelni, és folyamatosan mentorálni. Fontos a résztvevők vegyes összetétele, azaz egy workshop-on a különböző üzleti területek képviselői mellett szerencsés, ha az informatikai terület képviselői is részt vesznek.


A workshop folyamán a résztvevők ~5 fős csapatokban dolgoznak. A csapatok összeállítása során – a vállalat képviselőivel egyeztetve – törekszünk arra, hogy a különböző területek keveredése csapat szinten is megvalósuljon.


A résztvevői csoportok a következő ábrán összefoglalt lépéseken keresztül vizsgálják az egyes területek digitalizációs lehetőségeit.


A folyamat során ciklikusan változik a kezelt problémák, illetve megoldások számossága: egy-egy szakasz elején még arra törekszünk, hogy minél több kihívást, majd megoldást tudjuk összegyűjteni, majd következő szakaszokban ezekből kiválasztjuk a legfontosabbakat, legjobbakat, és fókuszálva haladunk tovább. Ezzel a ciklikus megközelítéssel támogatjuk, hogy minden elvárás, ötlet megjelenjen, ugyanakkor mégse veszítsük el a fókuszt (ahogy az ábra is mutatja).


A folyamat során a résztvevők nem csak megismerik, hanem alkalmazzák is a digitális innovációs módszereket, és a lehetséges technológiai megoldások felhasználásával előzetes prototípus szintig tudják fejleszteni ötleteiket. A workshop folyamán a csoportok folyamatos szakértői mentori támogatást kapnak, mind technológiai lehetőség, mind innovációs módszertani területen.


A workshop komolyságát, és az eredmények minőségét támogatja, ha a záró prezentációk vezetői bevonással történnek.


Fázis

Főbb feladatok

Módszertani háttér

Felfedezés

 • Projektcél kijelölése
 • Célterület feltárása
 • Innovációs keretek bemutatása

A workshop-ra való felkészülés során kérjük a résztvevőket, hogy a saját területükön, akár kollégáik bevonásával gyűjtsék össze azokat azokat a kihívásokat, problémákat, igényeket, melyekre érdemes megoldást keresni.

Cél, hogy minél több ilyen kihívást tudjunk azonosítani (mennyiség a minőséggel szemben).

Értelmezés

 • Tapasztalatok megosztása
 • Összefüggések keresése
 • Tapasztalatok struktúrálása és fókuszálása

A fázisban az egyes területek értelmezése megfogalmazzuk a javításra vonatkozó kérdéseket: „Hogyan tudnánk...?”.

A fázis végére kiválasztásra került az az egy (vagy néhány szorosan kapcsolódó) igény, melyre digitális megoldást találunk (minőség a számossággal szemben).

Ötletelés

 • Technológiai lehetőségek áttekintése
 • Megvalósítási ötletek gyűjtése és kiválasztása

A fázis célja, hogy az előző szakaszban definiált kihívásra minél több lehetséges digitális megoldást tudjunk kitalálni (mennyiség a minőséggel szemben).

Kísérlezetés

 • Prototípus létrehozása
 • Prototípus tesztelése
 • Üzleti megvalósíthatóság vizsgálata

Előzetes, eldobható prototípusok (pl. paper prototype) fejlesztése, a megoldás megvalósíthatóságának és felhasználhatóságának elemzése. A fázis végére az egyetlen (vagy néhány kapcsolódó) előzetes prototípus jön létre (minőség a számossággal szemben).

Továbbfejlődés

 • Megvalósítás tervezése
 • Értékajánlat, MVP és projektterv

A szakasz célja az ötlet megvalósításának részletes kidolgozása: mi kell ahhoz, hogy az ötletből valóság legyen (erőforrás, idő, technológia, támogatás, szakértelem), illetve mi lesz az a minimális megvalósítható termék (MVP), amivel el lehet indulni.

A workshop zárásaként a folyamatot és a megoldásokat a résztvevők prezentálják, területi vezetők bevonása mellett.Érdekel a módszertan:


InvenQ, 2011-2018. | info@invenq.org |+36 30 509 8387 

>